Temel Bilimlere İlgi Azalınca!

Yazar: *İsmet Berkan / Gazeteci

"Sorunumuz üniversitelerin temel bilim bölümlerini öğrencilerin tercih etmemesi değil; bu tercihi yapacak temel matematik ve fen eğitiminden yoksun olmaları. Dolmayan kontenjanlar sorun değil aslında, o bir sonuç. Sorun, ilkokuldan başlayıp lisenin sonuna kadar devam eden formel eğitimde."

Devamını Oku

STEM Eğitimi ve İşgücü: Bilgi Ekonomisinin ‘Olmazsa Olmazı’

Yazar: Haluk Dinçer / TÜSİAD Eski Başkanı

2041 yılında çalışma çağındaki nüfusumuzun 65 milyona ulaşması bekleniyor. Bu potansiyelimizi, yenilikçi bir güce dönüştürmemiz şart. Bunun için özel olarak STEM eğitimini, genelde eğitimin tümünü iyileştirmemiz gerekiyor.''

 
Teknolojinin başdöndürücü gelişimi ve ekonomide bilginin ağırlığının artması, küresel rekabetin tüm dinamiklerini temelden etkiledi. Teknolojiyi geliştirerek ve kullanarak verimliliğini artıran, katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünler üreten ülkeler küresel ekonomide daha rekabetçi olmayı başarabiliyor. Ekonomik gelişmişlik ve kalkınma seviyesi ile inovasyon ve teknoloji yaratma kapasitesi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu görülüyor.

Devamını Oku

STEM Becerilerinde Dünyada Neredeyiz?

Yazar: *Doç. Dr. Selçuk R. Şirin / New York University

"Hem 4. ve 8. sınıflar üzerinden yapılan değerlendirmede hem de 15 yaş grubunda yapılan ölçümlerde Türkiyeli öğrenciler fen ve matematik becerileri bakımından OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer almakta."

Türkiye nüfusunun yarısı 30 yaşın altında, geniş anlamıyla eğitim çağında. Türkiye her ne kadar son yıllarda kalkınma bakımından önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da ekonomistlerin “orta gelir tuzağı” dediği kişi başı milli gelir darboğazından kurtulabilmiş değil. Ülke olarak kişi başına düşen milli gelirde ciddi bir sıçrama yapmak genç nüfusumuzu dünya ekonomileriyle rekabet edebilecek seviyede eğitmekten geçiyor. Rekabetin küresel olduğu bir çağda ülke olarak yeni kuşaklara katma değeri yüksek beceriler kazandırmamız gerekiyor. Bu becerilere son yıllarda verilen ad, İngilizce’deki kısaltmasıyla STEM yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin temelini oluşturan bilim ve teknoloji eğitimi. Peki STEM ne işe yarar?  Niçin STEM becerilerini dert etmeliyiz?

Devamını Oku

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin Önemi!

Yazar: * Batuhan Aydagül / Eğitim Reformu Girişimi Direktörü - Prof. Tosun Terzioğlu / Sabancı Üniversitesi

Hayal gücü geniş, bütçesi göreceli olarak makul, kapsamı ve amacı açık tanımlanmış, yeniliğe verdiği önemle ön plana çıkan bu program dünya üzerinde STEM alanında ilerleme sağlamak için devam eden ya da planlanan birçok girişimden biri."

Yaklaşık bir ay önce Kudüs’te gerçekleşen uluslararası bir eğitim konferansında konuşan 28 yaşındaki mühendis Yonatan Weintraub 2015’te İsrail’in A.B.D., Rusya ve Çin’den sonra aya araç indiren dördüncü ülke olma hedefini ve bunu gerçekleştirme olasılığının yüksek olduğunu dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcılarla paylaştı. Weintraub, aya ilk İsrail uzay aracını indirmeyi hedefleyen SpaceIL adında bir sivil toplum kuruluşunun üç kurucusundan biri ve teknoloji yöneticisi. SpaceIL, robotların daha ekonomik bir bütçeyle uzay yolculuğu yapabilmesi için yenilikçi girişimleri teşvik etmeyi amaçlayan Google Lunar XPrize programına katılan 18 takımdan biri.

Devamını Oku

2023 İçin Çok Geç, Belki 2073

Yazar: *Prof. Ali Nesin / Bilgi Üniversitesi

"Mühendislik fakülteleri dolup taşarken üniversitelerimizin temel bilim bölümleri teker teker kapanıyor, çünkü öğrenciden talep gelmiyor. Öğrenci çekebilmek için dünyanın başka yerinde görmediğim matematik mühendisliği bölümü icat edildi."

Ülkenin en akıllı, en çalışkan, en değerli gençleri akın akın mühendislik bölümlerine gidiyorlar. Anababalar evlatlarının eskisi gibi memur değil, mühendis olmasını istiyor ve avuç dolusu para dökülüyor bu uğurda. Eskiden öğretmen, hostes ya da hemşire olma hayaliyle yanıp tutuşan akıllı kızlarımız artık mühendislik bölümlerine girmek için can atıyor. Bir zamanlar köylü toplumu olan Türkiye artık yadsınamaz bir biçimde bir mühendis ülkesi. Sanayimizin belli bir seviyeye gelmesinden de anlıyoruz bunu. Buzdolabından traktöre kadar birçok sanayi ürünü imal ediyoruz, hatta ihraç ediyoruz.

Devamını Oku